3362 - Vice President Wholesale
Nexus

Nexus Recruitment A/S søger på vegne af globalt markedsledende virksomhed en stærk international erfaren kommerciel lederprofil, som kan styrke den globale tilstedeværelse yderligere.

Verdens største af sin art og med enormt potentiale

Virksomheden er en godt 20 år “ung” virksomhed, som har oplevet kontinuerlig vækst siden sin etablering og er i dag verdens største af sin art. Virksomheden beskæftiger sig med end-to- end markedsføringsløsninger, fra produktion af råmateriale, over levering af løsninger til deciderede automatiseret digital eksekvering for sine kunder i en markeds-mæssig vertikal som bedst beskrives som global og uudtømmelig. Virksomheden har kunder på 4 kontinenter og i 36 lande.

Virksomheden har i al beskedenhed været en meget stor bidragyder til tech-udviklingen i sin branche over de sidste 20 år. Denne udvikling har sikret virksomheden et unikt lønsomt skaleringspotentiale som skal forløses yderligere. Der er udarbejdet en strategi for virksomhedens forretningsområder som både sigter mod vækst i omsætning og en samtidig øget indtjeningsevne, og det forventes at begge indenfor en 3 årig periode vil mere end fordobles.

Virksomheden kommercielle ståsted er båret af to søjler; en retail-søjle hvor virksomhedens produkter og løsninger afsættet direkte til slutkunder og en wholesale-søjle som afsætter til andre retail-aktører. De to områder er i omsætning og indtjening af samme størrelse.

En del af det internationale management-team

Management består af CEO, V.P Retail, V.P Wholesale, V.P Sourcing & Production og VP Finace & Business-support. En relativ ny organisering som har til formål at øge fokus og eksekverings kraft og dermed sikre at virksomhedens skaleringspotentiale forløses. Virksomheden har repræsentation i Danmark, Sverige, Vietnam og UAE og medarbejderantallet er globalt tæt på 1.000.

Opgaven som vi forstår den

Som en del af den nye strategi er det blevet besluttet, at øge det internationale kommercielle fokus og styrke kompetencerne og ressourcedække stærkere. Konsekvensen er at de kommercielle discipliner; salg, marketing og produktudvikling, i fremtiden skal drives under et selvstændigt stærkt og fokuseret lederskab. Der er i forbindelse hermed etableret et Internationalt handelsselskab i UAE hvorfra aktiviteterne skal ledes og drives. Den nuværende kommercielle   indsats ledes og drives fra Vietnam. Opgaven er derfor, i respekt for virkelighedens realiteter, at styrke og udvikle den samlede internationale kommercielle indsats.

Virksomhedens V.P Wholesale er ansvarlig for at værne om, udvikle og skabe vækst i den samlede internationale kundeplatform ved at lede og drive de kommercielle discipliner; herunder at planlægge og gennemføre indsatser i et omfang der til enhver tid sikrer budgetindfrielse. Personaleansvaret dækker alle ressourcer i de kommercielle områder og tæller 4 ledere og cirka 60 medarbejdere

Forventninger til kandidaten

V.P Wholesale har en international bagrund fra handel og salg til flere kulturer. Virksomhedens kunder er globale. Flerårig Internationalt KAM-salg med erfaring med indgåelse af partner- og samarbejdsaftaler på strategisk niveau i tæt samarbejde med en selvstændig leveranceorganisation foretrækkes. Klassiske account-management discipliner beherskes på højt niveau og det forventes at der kan overdrages kompetence til den eksisterende salgsorganisation straks.

Erfaringen kan være opnået på flere måder. Det vil være en fordel hvis erfaringen er opnået med udgangspunkt i en dansk/europæisk drevet og/eller ledet virksomhed med egen ekstern produktion. Erfaring med direkte salgsledelse er et krav. En hvis erfaring med at arbejde i distance-teams er også nødvendig.

Virksomheden forventer ambitiøs vækst igennem lancering af digitale salgs og afsætningskanaler, og derfor er erfaring med digital skallering afgørende. Erfaringen kan være opnået igennem lancering af multi-channel salg i BtB med særlig vægt på digitalt modeller eller igennem målrettet opbygning af e-commerce virksomhed. Virksomheden er, trods sin tech-DNA salgs og afsætningsmæssigt relativt umoden og derfor er denne erfaring afgørende.

Kandidatens baggrund kan være mangeartet; country-manager; gerne med erfaring med opstart og drift af et salgskontor, International KAM/sales Director, eller som salgsleder af en international salgsorganisation på distancen. Da management er dansk, og forventes at forblive dansk forventes erfaring med ”den nordiske ledelsesmodel”.

Arbejdssted og rejseaktivitet

Det forventes at V.P Wholesale har ophold i UAE og arbejdssted på virksomhedens kontor i Dubai. Jobbet forventes at indeholde rejseaktivitet i et væsentligt omfang. I forbindelse med tiltrædelsen forventes det at vedkommende i en periode på op til 3 måneder udstationeres på virksomhedens repræsentation i Vietnam for at sikre etablering af relationer, overdragelse af viden samt for at sikre V.P Wholesale et nødvendigt og afgørende indsigtsniveau for at kunne udarbejde og eksekvere den kommercielle plan og opnå de forventede resultater.

Løn & Benefits

Der tilbydes en attraktiv og konkurrencedygtig lønpakke med fast løn, bonus og, til stillingen passende benefits.

Spørgsmål vedrørende stillingen

Kenneth Lee på tlf. 4055 9544 (lee@nexus-interim.dk)

Nexus Recruitment og Nexus Interim Management er tilsammen den bedste og mest komplette rekrutteringsløsning til ledere og specialister til både faste og midlertidige stillinger. Vi arbejder i henhold til begrebet TotalMatch®, der sikrer den bedste overensstemmelse mellem vores kunders krav og kandidatens profil til gavn for begge parter. Se mere på www.nexus-interim.dk.